Διοικητικό Συμβούλιο

Χριστόφορος Ν. Φορούλης

Αντιπρόεδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ.
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ 

Τίτλοι Σπουδών, σταδιοδρομία, θέσεις διοίκησης και ευθύνης
Έλαβε το Πτυχίο Ιατρικής από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 1988 και τον τίτλο της Ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα το 1999. Απέκτησε τον τίτλο του Διδάκτορα από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ το 2001 και τον τίτλο του Fellow of the European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgeons (FEBTCS) το 2003, ενώ επαναπιστοποιήθηκε ως Fellow of the European Board of Thoracic Surgery (FEBTS) το 2014.
Έχει υπηρετήσει στη βαθμίδα του Επιμελητή Β’  στη Θωρακοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας (2002-2006) και στη συνέχεια στην Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του ΑΠΘ από το 2006 ως σήμερα, με προοδευτική εξέλιξη από τη βαθμίδα του Λέκτορα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή το 2017.
Έχει διατελέσει Ειδικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων (Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.) από το 2010 ως το 2014, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Θωρακοχειρουργικής (2010-2018) και της Πρόεδρος της Επιτροπής Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας (2014-2018) της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. Εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. το 2018. Είναι εκλεγμένο τακτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ (2014-σήμερα), καθώς και του επιστημονικού συμβουλίου του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ (2014-2017). Έχει εκλεγεί και διατελέσει regent της Εταιρείας European Society of Thoracic Surgeons για την Ελλάδα (2010-2014). Έχει διατελέσει επί σειρά ετών εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στην European Union of Medical Specialist (UEMS)/board of Thoracic Surgery.

 

Πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος, εξειδίκευσης και κλινικής εμπειρίας
Χειρουργική Ογκολογία Θώρακος και καρκίνος του πνεύμονα, Θωρακοσκοπική θωρακοχειρουργική (VATS) και γενικότερα ελάχιστα επεμβατική θωρακοχειρουργική (MITS), Χειρουργική του πνεύμονος, του μεσοθωρακίου, του θωρακικού τοιχώματος, του διαφράγματος και του οισοφάγου. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενασχόληση με την παιδο-θωρακοχειρουργική και τη διαγνωστική και επεμβατική βρογχοσκόπηση. Στο ενεργητικό του καταγράφονται περισσότερες από 3.000 θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις μεγάλης και μέτριας βαρύτητας.

 

Ερευνητικό και διδακτικό έργο
Το ερευνητικό και κατ’  επέκταση το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις που εμφανίζονται στη διεθνή βάση δεδομένων Scopus (Scopus author ID: 6603926648), περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε ελληνικά ιατρικά περιοδικά, τη συγγραφή περισσότερων από 15 κεφαλαίων σε διεθνή και ελληνικά ιατρικά βιβλία, καθώς και τη συγγραφή και επιμέλεια έκδοσης του μοναδικού διδακτικού βιβλίου θωρακοχειρουργικής στην ελληνική γλώσσα («Θωρακοχειρουργική»). Αναφέρονται ακόμη περισσότερες από 300 ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.
Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει μαθήματα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, επίβλεψη και εξέταση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, μαθήματα σε μετεκπαιδευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα πανεπιστημίων, χειρουργικών κλινικών, ιατρικών εταιρειών και ακαδημιών ογκολογίας, εκπαίδευση σε workshops και τέλος μαθήματα σε νοσηλευτικές ειδικότητες και νοσηλευτικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχει συμμετέχει με περισσότερες από 100 εισηγήσεις σε στρογγύλες τράπεζες ή διαλέξεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες και μετεκπαιδευτικά μαθήματα.

 

Υπόλοιπο έργο
Συμμετείχε και συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές του ΑΠΘ, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ και του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, καθώς και στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή πολλών ιατρικών συνεδρίων. Διαθέτει σημαντικό συντακτικό έργο με συμμετοχή στο editorial board πολλών διεθνών ιατρικών περιοδικών και ως κριτής εργασιών σε πολλά διεθνή περιοδικά, αλλά και επί σειρά ετών σε μεγάλα διεθνή συνέδρια θωρακοχειρουργικής, όπως τα ετήσια συνέδρια της European Society of Thoracic Surgeons (2011-2019) και European Association of Cardiothoracic Surgery (2014-2019). Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας και του ΕΣΠΑ.