Διοικητικό Συμβούλιο

Στυλιανός Γαϊτανάκης

Εκπρόσωπος Δόκιμων Μελών στο Δ.Σ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα                                                  : Στυλιανός
Επώνυμο                                              : Γαϊτανάκης
Οικογενειακή κατάσταση                      : :Έγγαμος
Τέκνα                                                   : 1
Ημερομηνία Γέννησης                         : 23/06/1983
Τόπος Γέννησης                                   : Αθήνα
Δ/νση  Κατοικίας                                  : Λαοδικείας 122, Νίκαια Τ.Κ. 18 451 Αθήνα
Τηλέφωνο Κινητό                                : (0030)6937624019
Email                                                   : sgaitanakis@yahoo.com

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

Α) Δευτεροβάθμιες Σπουδές

Σεπτέμβριος 1998-Ιούνιος 2001             :  3ου Ενιαίο Λύκειο Αιγάλεω
Βαθμός  Απολυτηρίου                          :  Άριστα (19,4)

Β)Πανεπιστημιακές Σπουδές

Οκτώβριος 2001 – Ιούνιος 2007              : ΣΣΑΣ( Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών                Σωμάτων) - Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Βαθμός Πτυχίου                                  : Λίαν Καλώς (8)

Γ)Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οκτώβριος 2016-Ιούνιος 2018           : ΠΜΣ Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή  προσέγγιση και έρευνα. Ιατρική Σχολή Αθηνών. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μάϊος 2019                                         : έναρξη διδακτορικής διατριβής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών με θέμα: Ποσοτικός προσδιορισμός ελεύθερου κυκλοφορούντος  DNA  πλάσματος  σε ασθενείς  με  χειρουργήσιμο  μη  μικροκυτταρικό  καρκίνο  πνεύμονα: Διαγνωστική και προγνωστική αξία.

Δ) Στρατιωτική Εξέλιξη                      : Λοχαγός (ΥΙ)

Ε) Σεμινάρια
Οκτώβριος 2017                                 :1st Greek Thoracic Expert Meeting
VATS approach
Μάιος   2017                                       : CALS-Cardiac Surgery Advanced Life Support Course
Μάρτιος 2016                                     : MATCH: Multidisciplinary Approach of Tumors of the          
Chest
Σεπτέμβριος 2015                                 : ESTS SCHOOL OF THORACIC SURGERY  IRCAD                                                                ΙNSTITUTE, STRASBOURG, FRANCE
Μάρτιος 2015                                     : 4th Hands on Thoracoscopic Workshop, EACTS        

Νοέμβριος 2014:                                  : Basic Surgical Skills
Οκτώβριος 2014:                                  :Σεμινάριο Επειγουσών Καταστάσεων για τον  χειρουργικό ασθενή
Μάιος 2014                                          : Advanced Trauma Life Support (ATLS) refresh course
Μάιος 2014                                          : Pleuropulmonary Infections and Nonmalignant
Disorders, EACTS course, Βελιγράδι
Ιανουάριος - Μάρτιος  2010                   : Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής
Σεπτέμβριος 2009:                                : ERS School Seminar: «Lung cancer: new aspects in the      
Treatment of lung cancer»

Ιούνιος 2008                                        : Advanced Trauma Life Support (ATLS)
Απρίλιος 2003                                      : Α΄ Βοήθειες, Σεμινάριο Ερυθρού Σταυρού

ΣΤ) ΞένεςΓλώσσες
Αγγλικά                                               : Άριστη γνώση (Certificate of Proficiency in          
English, University of Cambridge, Ιούνιος 99)                                                      
Η)  Ηλ. Υπολογιστές               
Μac OS                                               : Πολύ καλή γνώση        
Microsoft Office                                   : Πολύ καλή γνώση   
Internet                                                 : Πολύ καλή γνώση

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από Μάιο 2017 έως σήμερα: Καρδιοχειρουργική κλινική ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΝΑ

 • Έδρα                                          : Αθήνα
 • Αρμοδιότητες                             : Συνέχιση του ειδικού μέρους της ειδικότητας Χειρουργική Θώρακος στη Καρδιοχειρουργική κλινική ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΝΑ

 

Από Μάιο 2015 έως Μάιο 2017 : Θωρακοχειρουργική κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

 • Έδρα                                          : Αθήνα
 • Αρμοδιότητες                             : Έναρξη του ειδικού μέρους της ειδικότητας Χειρουργική Θώρακος στη Θωρακοχειρουργική κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

 

Από Ιανουάριο 2015 έως Μάιο 2015 : Θωρακοχειρουργική  κλινική   401 ΓΣΝΑ και Θωρακοχειρουργική κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

 • Έδρα                                          : Αθήνα
 • Αρμοδιότητες                             : Μέχρι τον νέο διορισμό σε δημόσιο νοσοκομείο παραμονή στη Θωρακοχειρουργική Κλινική του 401 ΓΣΝΑ και συμμετοχή στις δραστηριότητες και τα χειρουργεία της, παράλληλα εθελοντική συμμετοχή στα χειρουργεία και τις δραστηριότητες της Θωρακοχειρουργικής κλινικής ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

 

Από Ιανουάριο 2014 έως Ιανουάριο 2015 : Χειρουργική κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

 • Έδρα                                          : Αθήνα
 • Αρμοδιότητες                             : Συνέχιση  του γενικού μέρους της ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος στη Χειρουργική κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

 

Από Νοέμβριο 2013 έως Ιανουάριο 2013 :  Θωρακοχειρουργική  κλινική   401 ΓΣΝΑ

 • Έδρα                                          : Αθήνα
 • Αρμοδιότητες                             : Μέχρι τον διορισμό σε δημόσιο νοσοκομείο παραμονή στη Θωρακοχειρουργική Κλινική και συμμετοχή στις δραστηριότητες και τα χειρουργεία της κλινικής.

 

Από Νοέμβριο 2011 έως Νοέμβριο 2013 : Β’ Χειρουργική κλινική και Θωρακοχειρουργική  κλινική   401 ΓΣΝΑ

 • Έδρα                                          : Αθήνα
 • Αρμοδιότητες                             : Έναρξη γενικού μέρους ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος στη Β’ Χειρουργική κλινική του 401 ΓΣΝΑ,  ενώ παράλληλα λόγω έλλειψης ειδικευόμενου στη Θωρακοχειρουργική κλινική κάλυψη των αναγκών της κλινικής και συμμετοχή στα χειρουργεία και των δύο κλινικών.

 

Από Ιούλιο 2010 έως Οκτώβριο 2011     : Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Φυλακών Κορυδαλλού

 • Έδρα                                        : Φυλακές Κορυδαλλού
 • Αρμοδιότητες                           : Εφημερεύων Ιατρός

Από Απρίλιο 2010 έως Μάιο 201          : 2ο ΤΥΑΔ

 • Έδρα                                       : Αεροδρόμιο Μεγάρων
 • Αρμοδιότητες                           : Ιατρός Μονάδος, Υγειονομική υποστήριξη

                                                      αεροδρομίου, Διμοιρίτης Διμοιρίας    
Υγειονομικού
Από Ιούνιο 2010 έως Ιούλιο 201 :              ΣΧΑΛ

 • Έδρα                                       : Σχολή Αλεξιπτωτιστών

Αρμοδιότητες                           : Ιατρός Πτήσεων στο 1ο Σχολείο Μεγάλων Υψών

Από Ιούλιο 2010 έως Ιούλιο 2011         : 2ο ΤΥΑΔ

 • Έδρα                                       : Αεροδρόμιο Μεγάρων
 • Αρμοδιότητες                           : Ιατρός Μονάδος, Υγειονομική υποστήριξη

                                                      αεροδρομίου, Διμοιρίτης Διμοιρίας    
Υγειονομικού

Από Ιανουάριο 2010 έως Μάρτιο 2010  : Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής

 • Έδρα                                        : 251 Γ.Ν.Α.- Αθήνα
 • Αρμοδιότητες                           : Εκπαιδευόμενος


Από Δεκ 2009 έως Ιαν 2010                  : 2ο ΤΥΑΔ

 • Έδρα                                        : Αεροδρόμιο Μεγάρων
 • Αρμοδιότητες                           : Ιατρός Μονάδος, Υγειονομική υποστήριξη

                                                      αεροδρομίου, Βοηθός Διμοιρίτη Διμοιρίας    
Υγειονομικού

 

Από Μάιο 2009 έως Νοε 2009               : 647 Μ/Κ ΤΠ( ΕΛΔΥΚΟ-2)

 • Έδρα                                        : Μιτροβίτσα, Κόσσοβο
 • Αρμοδιότητες                           : Ιατρός Μονάδος, Διμοιρίτης Διμοιρίας   

                                                      Υγειονομικού, Υγειονομική υποστήριξη
φίλιων δυνάμεων καθώς και γηγενούς πληθυσμού

 

Από Δεκ 2008 έως Μάιο 2009               : ΚΕΔΒ

 • Έδρα                                        : Καλαμάτα
 • Αρμοδιότητες                           : Ιατρός ΚΕΝ, Ιατρός Φρουραρχείου Καλαμάτας,

                                                      Ελεγκτής Ιατρός Σωμάτων Ασφαλείας

 

Από Νοε 2007 έως Δεκ 2008                 : ΣΕΥ- 401 ΓΣΝΑ

 • Έδρα                                        : Αθήνα
 • Αρμοδιότητες                           : Πρακτική άσκηση στην Α΄ Παθολογική κλινική (2

                                                      μήνες), στην Α΄ Χειρουργική (2 μήνες), στο 414
ΓΝΕΝ (1 μήνας) , στην Θωρακοχειρουργική 
κλινική (4 μήνες). Παράλληλα εφημερίες στο ΤΕΠ
του 401 ΓΣΝΑ. Θεωρητική εκπαίδευση θεμάτων
υγειονομικού (4 μήνες)

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣΜΕΛΕΤΕΣ

 • St. Gaitanakis, N. G. Baikoussis, M. Maimari, V. Lozos, C. Kantsos, A. Katsaros, D. Limperiadis, K. Triantafillou. Sutureless Surgical Aortic Valve Replacement (SU-AVR) in the era of TAVR. ESCVS Strasbourg France 12-15 April 2018 (poster).

 

 • N. G. Baikoussis, St. Gaitanakis, M. Maimari, V. Lozos, C. Kantsos, A. Katsaros, M. Dimosthenous, K. Triantafillou. Our single-center initial experience with the Perceval valve: clinical and hemodynamic data. ESCVS Strasbourg France 12-15 April 2018 (oral presentation). 
 • Φλεγμονώδης μυοϊνοβλαστικός όγκος πνεύμονα: ένας σπάνιος όγκος με απρόβλεπτη βιολογική συμπεριφορά. Χατζηβασίλογλου Φωτεινή, Κάτσενος Σταμάτης, Γαϊτανάκης Στυλιανός, Ψαρά Ανθούλα, Σκούρας Βασίλειος, Ψαθάκης Κωνσταντίνος227o Πανελλήνιο Πνευμολογικό συνέδριο, Αθήνα Νοέμβριος 2018(eposter)

 

 • Μεταστατικό Μυξοθηλώδες Επενδύμωμα Πνεύμονα και Μεσοθωρακίου. Γαϊτανάκης Στυλιανός, Παπαμιχάλης Γεώργιος, Χατζηβασίλογλου Φωτεινή, Καλαμπαλίκης Λάζαρος , Σεψάς Ευάγγελος. Πανελλήνιο Συνέδριο χειρουργών θώρακος καρδιάς αγγείων. Αθήνα 8-10 Νοεμβρίου 2018. (E-poster).
 • Μπαϊκούσης Ν, Γαϊτανάκης Σ, Μαϊμάρη Μ, Δημοσθένους Μ, Κατσαρός Α, Καντσός Χ, Λόζος Β, Λυμπεριάδης Δ, Τριανταφύλλου Κ. Η ΔΑΚΤΥΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΤΑ LANSAC ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Πανελλήνιο Συνέδριο χειρουργών θώρακος καρδιάς αγγείων. Αθήνα 8-10 Νοεμβρίου 2018. (E-poster).
 • Μπαϊκούσης Ν, Μαϊμάρη Μ, Γαϊτανάκης Σ, Δημοσθένους Μ, Κατσαρός Α,  Λυμπεριάδης Δ, Λόζος Β, Καντσός Χ, Τριανταφύλλου Κ. Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ. Πανελλήνιο Συνέδριο χειρουργών θώρακος καρδιάς αγγείων. Αθήνα 8-10 Νοεμβρίου 2018. (E-poster).

 

 • Μπαϊκούσης Ν, Γαϊτανάκης Σ, Μαϊμάρη Μ, Δημοσθένους Μ, Κατσαρός Α, Λόζος Β, Καντσός Χ, Λυμπεριάδης Δ, Τριανταφύλλου Κ. ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 65 PERCEVAL S ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ ’’ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’. Πανελλήνιο Συνέδριο χειρουργών θώρακος καρδιάς αγγείων. Αθήνα 8-10 Νοεμβρίου 2018. (προφορική ανακοίνωση).

 

 • Ν. Γ. Μπαϊκούσης, Σ. Γαϊτανάκης, Μ. Μαϊμάρη, Μ.Δημοσθένους, Β. Λόζος, Χ. Καντσός, Δ. Λυμπεριάδης, Α. Κατσαρός, Σ. Λάλος, Θ. Ψαρρός, Κ. Τριανταφύλλου. Η εμπειρία μας από τις πρώτες 65 Perceval S αορτικές βαλβίδες στο Γ.Ν. Αθηνών ’’Ιπποκράτειο’’. Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιολογίας, Αθήνα 18-20 Οκτωβρίου 2018. (προφορική ανακοίνωση).

 

 • M. Mαϊμάρη, Ν. Μπαϊκούσης, Στ. Γαϊτανάκης, Μ. Δημοσθένους, Α. Κατσαρός, Χ. Καντσός, Β. Λόζος, Κ. Τριανταφύλου. Καρδιοχειρουργική δια ελαχίστων τομών και κολπική μαρμαρυγή: υπάρχει κάποια συσχέτιση; Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιολογίας, Αθήνα 18-20 Οκτωβρίου 2018. (E-poster).
 • Βιντεο-θωρακοσκοπική ανατομική εκτομή πνεύμονοςγια την αντιμετώπιση του μη-μικροκυτταρικού καρκίνουτου πνεύμονος. Έναρξη προγράμματος, αρχική εμπειρία και πρώιμα αποτελέσματα από το ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία». Λεβόν Τουφεκτζιάν, Κωνσταντίνος Πόταρης, Κωνσταντίνος Βάχλας, Ιωάννης Μπέης,

Στυλιανός Γαϊτανάκης, Λάζαρος Καλαμπαλίκης, Βάιος Καμηνιώτης,
Μαρία Μαϊμάρη, Αλέξανδρος Καραντζάς, Μάριος Κωνσταντίνου, Ευάγγελος Σεψάς.
26o Πανελλήνιο Πνευμολογικό συνέδριο, Αθήνα Νοέμβριος 2017(eposter)

 • Benign Emptying of the Postneumonectomy Space (BEPS). A rare complication that requires investigation and not intervention.

111h Greek Cardiothoracic Congress (2016)

 • Endobronchial Shwannoma. A rare endobronchial tumor.

11th Greek Cardiothoracic Congress (2016)

 • Hemodynamic impact of the rigid bronchoscopy under general anesthesia.

11th Greek Cardiothoracic Congress (2016)

 • Poster στα πλαίσια

του 10oυ Πανελλήνιου Συνέδριου Ελληνικής Εταιρείας   Χειρουργών Θώρακος - Καρδίας -    Αγγείων, (ομιλητής) (2014)     :        Χειρουργική Θεραπεία και Αντιμετώπιση των Μονήρων Πνευμονικών Μεταστάσεων: H εμπειρία ενός Θωρακοχειρουργικού Τμήματος.    

 • Ελεύθερη ανακοίνωση στα πλαίσια     

του 27ου EACTS Annual Meeting (2013) :  Rib tumors: a 15-year experience.  

 • The clinical value of inflammatory and nutritional indicators in pulmonary neoplasms.

 18 BMMC, May 2013 Istanbul, Turkey

 • Primary Lung Neoplasms: correlation of e-cadherin’s expression with clinical and histological parameters. 18 BMMC, May 2013 Istanbul, Turkey
 • Estimating the needs for radiotherapy: a systematic review,

 18 BMMC, May 2013 Istanbul, Turkey

 • Ελεύθερη ανακοίνωση στα πλαίσια

του 9oυ Πανελλήνιου Συνέδριου Ελληνικής Εταιρείας   Χειρουργών Θώρακος - Καρδίας -   Αγγείων, (ομιλητής) (2012)                :  Υποϋπεζωκοτικό ευμέγεθες λίπωμα. Μία σπάνια   
κλινική οντότητα  

 • Ελεύθερη ανακοίνωση στα πλαίσια

του 9oυ Πανελλήνιου Συνέδριου Ελληνικής Εταιρείας   Χειρουργών Θώρακος - Καρδίας -           Αγγείων, (ομιλητής) (2012)                :    Πνευμονικό οίδημα εξ επανέκπτυξης μετά από
παροχέτευση αυτόματου πνευμοθώρακα. Μία  σπάνια και δυνητικά θανατηφόρα επιπλοκή

 • Σ.Α.Ι.  (2010)                                :   Αεροδιακομιδή ασθενούς  με θωρακικές  

                                                                 κακώσεις

 • Πτυχιακή Μελέτη         (2007)          :  « Eπινεφριδιακά τυχαιώματα »

 

 • Ελεύθερη ανακοίνωση στα πλαίσια

του 11ου συνεδρίου της ΕΣΦΙΕ  (ομιλητής) (2003)  : Η αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου
καρκίνου του μαστού

 • Ελεύθερη ανακοίνωση στα πλαίσια

του 3ου Επιστημονικού συνεδρίου
τμήματος ιατρικής ΑΠΘ (ομιλητής)  (2003)      Επιμήκυνση των οστών με διατατική οστεογένεση       

 

            

 • Ελεύθερη ανακοίνωση στα πλαίσια

του 3ου Επιστημονικού συνεδρίου
τμήματος ιατρικής ΑΠΘ   (2003)                   : Ανεπάρκεια μεθόδων για τον προσδιορισμό των
οιστρογονικών υποδοχέων

 • Ελεύθερη ανακοίνωση στα πλαίσια

του 9ου συνεδρίου της ΕΣΦΙΕ (ομιλητής) (2001)          :  Κοινό περονιαίο νεύρο: πορεία και σημασία  αυτής

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Gaitanakis S, Baikoussis NG, Triantafillou K.
Ann Thorac Surg. 2019 Jan;107(1):323-324

Hoek RAS, Gaitanakis S, Hellemons ME.
J Thorac Dis. 2018 Sep;10(Suppl 25):S3005-S3009

Abbott TEF, Ahmad T, Phull MK, Fowler AJ, Hewson R, Biccard BM, Chew MS, Gillies M, Pearse RM; International Surgical Outcomes Study (ISOS) group.
Br J Anaesth. 2018 Jan;120(1):146-155

 • Member of the ISOS Group: Local coordinator for SOTIRIA HOSPITAL

Kahan BC, Koulenti D, Arvaniti K, Beavis V, Campbell D, Chan M, Moreno R, Pearse RM; International Surgical Outcomes Study (ISOS) group.
Intensive Care Med. 2017 Jul;43(7):971-979

 • Member of the ISOS Group: Local coordinator for SOTIRIA HOSPITAL

International Surgical Outcomes Study group.
Br J Anaesth. 2016 Oct 31;117(5):601-609

 • Member of the ISOS Group: Local coordinator for SOTIRIA HOSPITAL

Sakellaridis T, Gaitanakis S, Piyis A.
Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Jul;62(7):434-40

Sakellaridis T, Panagiotou I, Gaitanakis S, Katsenos S.
Int J Surg Case Rep. 2013;4(5):463-5

Nursing approach to Zenker’s diverticulum surgery patient ISJ Volume 4, Issue 2, 2017 ,DOI: 10.18203/2349-2902.isj20170232 Sevim Sen, Cigdem Canbolat Seyman, Marios Konstantinou, Stelios Gaitanakis

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Τακτική παρακολούθηση συνεδρίων, θεωρητικών σεμιναρίων καθώς και σεμιναρίων απόκτησης δεξιοτήτων(hands on courses) στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για τα οποία εφόσον ζητηθεί μπορούν να προσκομιστούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά παρακολούθησης.
Τακτική παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας   

REVIEWING ACTIVITY
Reviewer για το συνέδριο της ERS του 2016
Reviewer για το συνέδριο της ERS του 2018

ΔΙΑΦΟΡΑ

Επιστημονικοί Σύλλογοι                       : Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Δόκιμο Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων(ΕΕΧΕΘΚΑ)
Εκπρόσωπος Ειδικευομένων στο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος-Καρδιάς-Αγγείων(ΕΕΧΕΘΚΑ)
Μέλος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας(ΕΠΕ)
Μέλος Ομάδας Καρκίνου του Πνεύμονα της ΕΠΕ
Μέλος Ομάδας Υπεζωκότα της ΕΠΕ
Μέλος European  Society of Thoracic Surgeons (ESTS)
Μέλος European  Association for Cardio-Thoracic    Surgery(EACTS)
Μέλος International Association for Lung Cancer (IASLC)
Μέλος European Respiratory Society(ERS)
Μέλος European Society of Cardiology(ESC)
Δραστηριότητες                                   : Μελέτη επιστημονικών και λογοτεχνικών συγγραμμάτων,
Ταξίδια, Κινηματογράφος, Θέατρο, Μουσική, Αθλητισμός  
Άλλες γνώσεις                                     : Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου