Διοικητικό Συμβούλιο

Γεώργιος Λαζόπουλος

Ειδ. Γραμματέας

  • Phone
  • Email Address

Λαζόπουλος Γεώργιος MD, PhD, FETCS

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δ/ντής Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Μονάδας Πα.Γ.Ν.Η.