Νέα & Ανακοινώσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέση Editor & Associate Editor για το newsletter της ΕΕΧΘΚΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ EDITOR & ASSOCIATE EDITOR


Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος, Καρδίας & Αγγείων θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο 2019, την μηνιαία αποστολή newsletter στα μέλη της. Το newsletter, που θα αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, θα περιέχει τα κορυφαία δημοσιευμένα άρθρα της Ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος και των συγγενών ειδικοτήτων.
Για την υλοποίηση των στόχων του newsletter προκηρύσσεται μία (1) θέση Editor, για τον ορθό συντονισμό της ύλης του newsletter. Ο Editor πρέπει να είναι Ειδικός Ιατρός και Τακτικό Μέλος της ΕΕΧΘΚΑ.
Προκηρύσσονται, επίσης, δύο (2) θέσεις Assistant Editors για τον τομέα της Καρδιοχειρουργικής, που πρέπει επίσης να είναι Τακτικά Μέλη της Εταιρείας και μία (1) θέση Assistant Editor για τον τομέα της Καρδιοχειρουργικής που θα καλυφθεί από Δόκιμο Μέλος.
Τέλος, προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Assistant Editors για τον τομέα της Θωρακοχειρουργικής, που πρέπει επίσης να είναι Τακτικά Μέλη της Εταιρείας και μία (1) θέση Assistant Editor για τον τομέα της Θωρακοχειρουργικής που θα καλυφθεί από Δόκιμο Μέλος.


Η διάρκεια της θητείας των θέσεων είναι ενός χρόνου με δυνατότητα επανεκλογής.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στο email hctss.gr@gmail.com μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2019.


Με εκτίμηση,


Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Χριστόφορος Κωτούλας Γεώργιος Αθανασιάδης