Ημερίδες

17η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της Χειρουργικής Θώρακα ΕΕΧΘΚΑ