Ακαδημία Χειρουργικής Θώρακος- Καρδιάς

 

 

 

Καταστατικό Ακαδημίας Χειρουργικής Θώρακος- Καρδιάς

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ακαδημίας αποτελείται από τους Χριστόφορο Φορούλη ως Διευθυντή Σπουδών, από τον Πρόεδρο της ΕΕΧΘΚΑ κ. Κοσμά Ηλιάδη, από τον Πρόεδρο της Ο.Ε. Εκπαίδευσης κ. Ηλία Σαμιώτη, από τον εκπρόσωπο των ειδικευομένων κ.  Φίλιππο Ρόρρη, από τον Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής κ. Δημήτριο Αγγουρά, από τον Δειυθυντή Καρδιοχειρουργικής Κλινικής κ. Γεώργιο Σταυρίδη και από την Διευθύντρια Θωρακοχειρουργικής Κλινικής κα Καλλιόπη Αθανασιάδη.