Στοιχεία τιμολόγησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ
ΑΡΤΗΣ 1-Τ.Κ. 11523- ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 998297936 ΔΟΥ: ΚΑ ΑΘΗΝΩΝ