Ειδίκευση

 Πως μπορώ να γίνω καρδιοχειρουργός ή θωρακοχειρουργός στην Ελλάδα;


Με τη νέα υπουργική απόφαση του 2018, και στα πλαίσια της εξειδίκευσης στο χώρο της Ιατρικής η ειδικότητα της ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΟΣ παραμένει ενιαία, αλλά πλέον θα έχει δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Στον τίτλο ειδικότητας θα αναφέρεται η κατεύθυνση του ιατρού κατά το χρόνο της ειδίκευσης του.

Με το δεδομένο αυτό αν κάποιος γιατρός θα θέλει να γίνει θωρακοχειρουργός θα πρέπει να ακολουθεί μία εκπαίδευση 7 ετών, κατά την οποία θα πραγματοποιεί επεμβάσεις κατ΄ελάχιστο σύμφωνα με το logbook ως ακολούθως:

- Βασική εκπαίδευση: είκοσι τέσσερις (24) μήνες

Δεκαοκτώ (18) μήνες: Γενική Χειρουργική

Έξι (6) μήνες στην επεμβατική Πνευμονολογία, βρογχολογικό εργαστήριο και ενδοτραχειοβρογχική χειρουργική. Στο διάστημα της εκ περιτροπής εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνεται κατ’ επιλογήν εκπαίδευση για δύο (2) μήνες στην Εντατική Θεραπεία.

- Ειδική εκπαίδευση: εξήντα (60) μήνες

Α.τριάντα έξι (36) μήνες στη Θωρακοχειρουργική και είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην Καρδιοχειρουργική.

Το γνωστικό αντικείμενο της Θωρακοχειρουργικής είναι:

Παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση του θωρακικού τραύματος, Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων, Οξεία και χρόνια πνευμονική εμβολή, Συγγενείς ανωμαλίες και δυσμορφίες των οργάνων του θώρακα, Νεοπλάσματα και δυσμορφίες θωρακικού τοιχώματος, Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις της τραχείας, Εμφυσηματική νόσος του
πνεύμονα, Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι του πνεύμονα, του υπεζωκότα, του μεσοθωρακίου και του διαφράγματος, Πνευμοθώρακας, Καλοήθεις και κακοήθεις πλευριτικές συλλογές, Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του οισοφάγου, Μεταμόσχευση πνεύμονα. Συσκευές υποστήριξης αναπνευστικού συστήματος, ECMO, Σύνδρομο Θωρακικής Εξόδου και βλάβες υποκλειδίων αγγείων, Παθήσεις περικαρδίου και περικαρδιακής κοιλότητας, Διαγνωστικές και επιβοηθητικές στη διάγνωση και στη θεραπεία επεμβάσεις:
Παρακεντήσεις θώρακος, βιοψία με βελόνη, υπό απεικονιστική καθοδήγηση παροχέτευση θώρακος, διασωλήνωση, βρογχοσκόπηση, οισοφαγοσκόπηση, μεσοθωρακοσκόπηση, διαστολές οισοφάγου, τραχειοτομή, βιοψίες προσκαληνικών αδένων, βιοψίες υπεζωκότος, πνεύμονος, πλευρών, μεσοθωρακικών αδένων, βρογχογραφίες, αρτηριογραφίες. Θωρακοσκόπηση με τοπική αναισθησία, Θωρακοσκοπική, Ρομποτική χειρουργική και ανοικτή χειρουργική σε επεμβάσεις σε πνεύμονες, τραχεία, υπεζωκότα, θωρακικό τοίχωμα, οισοφάγο, μεσοθωράκιο, διάφραγμα, Ενδοσκοπική διαγνωστική και χειρουργική τραχείας, βρόγχων και οισοφάγου (ενδοπροθέσεις, laser, κρυοθεραπεία, ενδοβρογχικές βαλβίδες).

Τώρα, αν ο γιατρός θα θέλει να γίνει καρδιοχειρουργός θα πρέπει να ακολουθεί μία εκπαίδευση 7 ετών, κατά την οποία θα πραγματοποιεί επεμβάσεις κατ΄ελάχιστο σύμφωνα με το logbook ως ακολούθως:

-Βασική εκπαίδευση: είκοσι τέσσερις (24) μήνες

-Δεκαοκτώ (18) μήνες: Γενική Χειρουργική

Έξι (6) μήνες εκ περιτροπής εκπαίδευση στην Επεμβατική Καρδιολογία, αιμοδυναμικό εργαστήριο, υβριδικό χειρουργείο και Επεμβατική Ακτινολογία. Στο διάστημα της εκ περιτροπής εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνεται κατ’ επιλογήν εκπαίδευση για δύο (2) μήνες στην Εντατική Θεραπεία.

-Ειδική εκπαίδευση: εξήντα (60) μήνες

τριάντα έξι (36) μήνες στην Καρδιοχειρουργική και είκοσι τέσσερις (24) μήνες στη Θωρακοχειρουργική.

Το γνωστικό αντικείμενο της Καρδιοχειρουργικής είναι:

Εξωσωματική κυκλοφορία και μηχανική υποστήριξη καρδιοπνευμονικών οργάνων, Χειρουργική θεραπεία συγγενών και επίκτητων καρδιακών παθήσεων: Μεσοκολπικά και μεσοκοιλιακά ελλείμματα, ολική ανώμαλη επιστροφή πνευμονικών φλεβών, Τετραλογία του Fallot, Μετάθεση των μεγάλων αρτηριών, Ατρησία πνευμονικής, Μονήρης κοιλία, Ατρησία τριγλώχινας, Ανωμαλία του Ebstein, Μονήρης κοιλία, Σύνδρομο υποπλαστικής αριστεράς κοιλίας και λοιπές συγγενείς καρδιοπάθειες. Επίκτητοι νόσοι της τριγλώχινας, μιτροειδούς και αορτικής βαλβίδας, Επιπλοκές προσθετικών καρδιακών βαλβίδων (ενδοκαρδίτις προσθετικής βαλβίδας, θρόμβωση, θρομβοεμβολή), Καρδιακοί και επικάρδιοι βηματοδότες και εμφυτεύσιμοι κοιλιακοί απινιδωτές, Χειρουργική στεφανιαίας νόσου και μηχανικών επιπλοκών αυτής, Χειρουργική θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών, - Διακαθετήριες επεμβατικές τεχνικές στην αντιμετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών και επίκτητων παθήσεων καρδιακών βαλβίδων. Ενδοαυλική και ανοικτή αντιμετώπιση παθήσεων θωρακικής αορτής (ανιούσα, τόξο, κατιούσα, θωρακοκοιλιακή αορτή), συμπεριλαμβανομένων των οξέων αορτικών συνδρόμων, Όγκοι καρδιάς. Χειρουργική καρδιακής ανεπάρκειας, Τεχνικές αναδιαμόρφωσης κοιλιών Μεταμόσχευση καρδιάς και πνευμόνων, παθήσεις περικαρδίου, Τεχνητή καρδιά και μηχανική υποστήριξη του αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήματος, Διαιτητική και φαρμακευτική αντιμετώπιση, της αθηροσκλήρωσης, Θωρακοσκοπική και Ρομποτική
Καρδιοχειρουργική.

 

Εξετάσεις ειδικότητας στην Ελλάδα

Οι εξετάσεις για την ειδικότητα Χειρουργική Θώρακος έγιναν στο  Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΓΡΑΠΤΑ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ: 28/6 ΩΡΑ 09:00 πμ

Για την εξεταστική περίοδο Αυγούστου 2019 μπορείτε να κάνετε αίτηση στη σελίδα του ΠΙΣ (https://www.pis.gr/Εξετάσεις%20Ιατρικών%20Ειδικοτήτων) από 1/7/2019 έως και 30/7/2019

Εξετάσεις ειδικότητας στην Ευρώπη

The 2019 MEBCTS examination 2/10/2019, Lisbon, Portugal, Applications closed
The 2019 FEBCTS examinations 11-12/12/2019, Windsor, UK, APPLICATION CLOSE 30 September 2019

 

Training Management System

https://www.eacts.org/educational-events/training-management-system/