Επικοινωνία

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών
Θώρακος – Καρδιάς – Αγγείων


ΕΔΡΑ: Άρτης 1, Αμπελόκηποι, 11523 Αθήνα

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Κηφισίας 38, Αμπελόκηποι, 11526
Τηλ. 210 7782220
Fax. 210 7772329
Email info@hctss.gr, hctss.gr@gmail.com