Διατελέσαντες Πρόεδροι

 

Α. ΚΟΝΤΑΞΗΣ 1988-199

Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1990-1992

Ν. ΕΞΑΡΧΟΣ 1992-1994

Γ. ΣΑΝΟΥΔΟΣ 1994-1997

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1997-1999

Α. ΜΙΧΑΛΗΣ 1999-2001

Ι. ΜΠΕΛΛΕΝΗΣ 2001-2003

Χ. ΛΟΛΑΣ 2003-2005

Π. ΣΠΑΝΟΣ 2006-2008

ΧΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2007-2009

ΧΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2009-2012

Δ. ΔΟΥΓΕΝΗΣ 2012-2014

Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 2014-2016

Σ. ΠΡΑΠΑΣ 2016-2018


Χ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ 2018-2020

Χ. ΦΟΡΟΥΛΗΣ 2020-2022