ΔΣ και Όργανα

Όργανα Διοίκησης ΕΕΧΘΚΑ 2022-2024


Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Ηλιάδης Κοσμάς
Αντιπρόεδρος: Δεδεηλίας Παναγιώτης
Γεν.Γραμματέας: Κόλλιας Βασίλειος
Ειδ.Γραμματέας: Λαζόπουλος Γεώργιος
Ταμίας:Ανδρουτσοπούλου Βασιλική
Σύμβουλοι: Δημήτριος Ηλιόπουλος, Σαμιώτης Ηλίας
Αναπληρωματικά μέλη: Τόμος Περικλής, Λιούμπας Δημήτριος, Καλλικούρδης Αντώνιος
Εκπρόσωπος Δόκιμων Μελών στο Δ.Σ.: Ρόρρης Φίλιππος

 

Επαγγελματικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Αργυρίου Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος:  Ζήσης Χαράλαμπος
Γραμματέας:  Κλέωντας Αθανάσιος
Μέλη: Ηλιόπουλος Δημήτριος (ex officio), Σαμιώτης Ηλίας (ex officio)

Συμβούλιο Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας
Πρόεδρος:  Φορούλης Χριστόφορος
Αντιπρόεδρος: Αθανασιάδη Καλλιόπη
Γραμματέας: Λαζόπουλος Γεώργιος (ex officio)
Τακτικά Μέλη: Δουγένης Δημήτριος, Μπαλταγιάννης Νικόλαος, Πράπας Σωτήριος

Εξελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος:  Δεσιμόνας Νικόλαος
Τακτικά Μέλη: Λιούμπας Δημήτριος, Κρασάς Αθανάσιος
Αναπληρωματικά Μέλη: Ρουμπελάκης Απόστολος, Παττακός Γρηγόριος

Επιτροπή Κρίσης Υποψήφιων Μελών
Πρόεδρος: Δεδεηλίας Παναγιώτης (ex officio)
Γραμματέας: Λαζόπουλος Γεώργιος (ex officio)
Μέλος: Σαμιώτης Ηλίας (ex officio)

Επιτροπή Εκπαίδευσης:
Συντονιστής: Ηλιάδης Κοσμάς (ex officio)
Γραμματέας: Σαμιώτης Ηλίας (ex officio)
Ρόρρης Φίλιππος (ex officio)
Μέλη: Φορούλης Χριστόφορος, Αγγουράς Δημήτριος, Σταυρίδης Γεώργιος,  Αθανασιάδη Καλλιόπη

 

Ομάδα Εργασίας Εκπαίδευσης
Πρόεδρος:  Σαμιώτης Ηλίας
Αντιπρόεδρος:  Σχίζας Νικόλαος
Γραμματέας: Καπετανάκης Εμμανουήλ

Ομάδα Εργασίας Χειρουργικής Θώρακος
Πρόεδρος: Κλέωντας Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος:  Χλαπουτάκης Σεραφείμ
Γραμματέας:  Σωτηρόπουλος Γεώργιος

Ομάδα Εργασίας Καρδιοχειρουργικής Ενηλίκων
Πρόεδρος: Ανδρουτσοπούλου Βασιλική
Αντιπρόεδρος: Πάτρης Βασίλειος
Γραμματέας: Παττακός Γρηγόριος

Ομάδα Εργασίας Παιδοκαρδιοχειρουργικής
Πρόεδρος: Σαρρής Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Μητρόπουλος Φώτιος
Γραμματέας: Καλλικούρδης Αντώνιος

Ομάδα Εργασίας Νέων Τεχνολογιών
Πρόεδρος: Μάλλιος Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Τσαγκαρόπουλος Σωκράτης
Γραμματέας: Ντόντος Γεώργιος