ΔΣ και Όργανα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2018 – 2020
Πρόεδρος: Χριστόφορος Κωτούλας
Αντιπρόεδρος: Χριστόφορος Φορούλης
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Αθανασιάδης
Ειδ. Γραμματέας: Γεώργιος Λαζόπουλος
Ταμίας: Γεώργιος Ταγαράκης
Σύμβουλοι: Παναγιώτης Δεδεηλίας, Κων/νος Περρέας
Εκπρόσωπος Δόκιμων Μελών στο Δ.Σ.: Στυλιανός Γαϊτανάκης
Αναπλ. Μέλη Δ.Σ.: Βασιλική Ανδρουτσοπούλου, Αντώνης Καλλικούρδης

UEMS Thoracic Section: Ζήσης Χαράλαμπος, Φορούλης Χριστόφορος
UEMS CardioThoracic Section: Αγγουράς Δημήτριος, Δεδεηλίας Παναγιώτης
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Regent ESTS: Κλέωντας Αθανάσιος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ε.Σ.)
Πρόεδρος: Δημήτρης Ηλιόπουλος
Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Μωραΐτης
Γραμματέας: Αθανάσιος Κλέωντας
Αναπληρωματικά Μέλη: Παναγιώτης Δεδεηλίας (ex officio), Κων/νος Περρέας (ex officio)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.Η.Δ.)
Πρόεδρος: Δημήτριος Δουγένης
Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Πράπας
Γραμματέας: Γεώργιος Λαζόπουλος (ex officio, χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Τακτικά Μέλη: Γιώργος Καλαβρουζιώτης, Αθανάσιος Χέβας
Αναπληρωματικά Μέλη: Καλλιόπη Αθανασιάδη

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Εξ.Ε.)
Πρόεδρος: Νικόλαος Μπαλταγιάννης
Τακτικά Μέλη: Μιχάλης Αργυρίου, Πρόδρομος Αζαριάδης
Αναπληρωματικά Μέλη: Διονύσης Παυλόπουλος – Περικλής Τόμος
Ομότιμο Μέλος: Χρήστος Παπακωνσταντίνου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ (Ε.Κ.Υ.Μ.)
Πρόεδρος: Χριστόφορος Φορούλης (ex officio)
Γραμματέας: Γεώργιος Λαζόπουλος (ex officio)
Σύμβουλος: Κων/νος Περρέας (ex officio)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Επ.Ε.)
Πρόεδρος: Κυριάκος Αναστασιάδης (ex officio)
Αντιπρόεδρος: Παντελής Τσίπας (ex officio)
Γραμματέας: Πολυχρόνης Αντωνίτσης

1. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πρόεδρος: Κυριάκος Αναστασιάδης
Αντιπρόεδρος: Παντελής Τσίπας
Γραμματέας: Πολυχρόνης Αντωνίτσης

2. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
Πρόεδρος: Κοσμάς Τσακιρίδης
Αντιπρόεδρος: Σωκράτης Τσαγκαρόπουλος
Γραμματέας: Νίκος Δεσιμόνας

3. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ
Πρόεδρος: Νικόλαος Μπαϊκούσης
Αντιπρόεδρος: Βασιλική Ανδρουτσοπούλου
Γραμματέας: Γιώργος Καραπαναγιωτίδης

4. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ
Πρόεδρος: Γεώργιος Σαρρής
Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Καλλικούρδης
Γραμματέας: Γεώργιος Καλαβρουζιώτης

5. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Πρόεδρος: Ταγαράκης Γιώργος
Αντιπρόεδρος: Αστερίου Χρήστος
Γραμματέας: Σιμόπουλος Βασίλης

6. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ TBA