ΔΣ και Όργανα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2020 – 2022
Πρόεδρος: Χριστόφορος Φορούλης
Αντιπρόεδρος: Κοσμάς Ηλιάδης
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Αθανασιάδης
Ειδ. Γραμματέας: Μιχαήλ Αργυρίου
Ταμίας: Χαράλαμπος Ζήσης
Σύμβουλοι: Δημήτριος Ηλιόπουλος, Περικλής Τόμος
Εκπρόσωπος Δόκιμων Μελών στο Δ.Σ.: Αντωνέλλα Κουτέλα
Αναπλ. Μέλη Δ.Σ.: Κόλλιας Βασίλειος, Ανδρουτσοπούλου Βασιλική, Δούντσης Απόστολος 

UEMS Thoracic Section: Ζήσης Χαράλαμπος, Φορούλης Χριστόφορος
UEMS CardioThoracic Section: Αγγουράς Δημήτριος, Δεδεηλίας Παναγιώτης
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Regent ESTS: Κλέωντας Αθανάσιος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ε.Σ.)
Πρόεδρος: Μπάκας Ανδρέας
Αντιπρόεδρος: Αθανασιάδη Καλλιόπη
Γραμματέας: Λαζόπουλος Γεώργιος
Αναπληρωματικά Μέλη: Ηλιόπουλος Δημήτριος (ex officio), Τόμος Περικλής (ex officio)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.Η.Δ.)
Πρόεδρος: Δημήτριος Δουγένης
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Δεσιμόνας
Γραμματέας: Μιχαήλ Αργυρίου (ex officio, χωρίς δικαίωμα ψήφου)


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Εξ.Ε.)
Πρόεδρος: Γακίδης Ιωάννης
Τακτικά Μέλη: Λόζος Βασίλειος, Τσακιρίδης Κοσμάς

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ (Ε.Κ.Υ.Μ.)
Πρόεδρος: Ηλιάδης Κοσμάς (ex officio)
Γραμματέας: Αργυρίου Μιχαήλ (ex officio)
Σύμβουλος: Ηλιόπουλος Δημήτριος (ex officio)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Επ.Ε.)
Πρόεδρος: Μικρούλης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Αντωνίτσης Πολυχρόνης
Γραμματέας: Καπετανάκης Εμμανουήλ

1. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πρόεδρος: Μικρούλης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Αντωνίτσης Πολυχρόνης
Γραμματέας: Καπετανάκης Εμμανουήλ

2. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
Πρόεδρος: Κωλέτσης Ευστράτιος
Αντιπρόεδρος: Τσαγκαρόπουλος Σωκράτης 
Γραμματέας: Λιούμπας Δημήτριος

3. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Πρόεδρος: Ανδρουτσοπούλου Βασιλική
Αντιπρόεδρος: Καραπαναγιωτίδης Γεώργιος
Γραμματέας: Σαμιώτης Ηλίας

4. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Πρόεδρος: Γεώργιος Σαρρής
Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Καλλικούρδης
Γραμματέας: Δημήτριος Μπόμπος

5. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Πρόεδρος: Αργυρίου Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος: Παττακός Γρηγόριος
Γραμματέας: Μάλλιος Δημήτριος