Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος - Καρδιάς - Αγγείων (Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.) ανέλαβε τις υποχρεώσεις του στις αντίξοες συνθήκες της πρωτοφανούς   υγειονομικής κρίσης ως αποτέλεσμα του 2ου σφοδρού κύματος του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 και της πανδημία COVID-19 που προκαλεί. Η υγειονομική κρίση έχει περαιτέρω σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, οι οποίες επηρεάζουν κάθε τομέα της ζωής μας. Η πανδημία COVID-19 επηρεάζει σοβαρά τη λειτουργία των δημόσιων και κατ΄ επέκταση των ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα σημαντικές επιπτώσεις στην άσκηση της ειδικότητά μας, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε. Δυστυχώς, η υγειονομική κρίση η οποία έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας βίαια, γρήγορα και σε απίστευτο βαθμό, αναμένεται να διαρκέσει για αρκετό καιρό ακόμη, ο οποίος δεν είναι δυνατόν επί του παρόντος να προσδιοριστεί ούτε κατά προσέγγιση.

Μέσα στους ισχυρούς κλυδωνισμούς που προκαλούνται από την πανδημία, σαν αποτέλεσμα της συγκλονιστικής απώλειας ανθρώπινων ζωών, των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων, της αναγκαστικής μετατροπής των δημόσιων Νοσοκομείων σε Νοσοκομεία νοσηλείας ασθενών COVID με ότι αυτό συνεπάγεται, της έλλειψης προσωπικής επαφής και κοινωνικών συναθροίσεων, της γενικής δυσλειτουργίας του δημοσίου τομέα και σε επέκταση του ιδιωτικού τομέα, η λειτουργία και οι στόχοι της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. Η «νέα κανονικότητα» η οποία έχει επιβληθεί από την πρωτοφανή υγειονομική κρίση μας οδηγεί σε ταχεία προσαρμογή στις νέες συνθήκες, αφού βέβαια δεν είναι στο χέρι μας να εμποδίσουμε τις βίαιες αλλαγές στην καθημερινότητά μας.

Η προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες είναι το «στοίχημα» το οποίο πρέπει να κερδίσουμε στα επόμενα δύο χρόνια, αφού η Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. θα πρέπει να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της κάτω από αντίξοες συνθήκες. Όλες οι σχεδιασμένες δραστηριότητες θα πρέπει να υλοποιηθούν με προσαρμογή στα δεδομένα της εποχής. Μετά το απόλυτα επιτυχές 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο ας σημειωθεί ότι αποτέλεσε το πρώτο πλήρως ζωντανό, διαδικτυακό,  πανελλήνιο συνέδριο με ταυτόχρονη λειτουργία πολλαπλών αιθουσών, υπάρχει η γνώση και η εμπειρία για τη διενέργεια των επόμενων εκδηλώσεων της Εταιρείας με ανάλογο τρόπο. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας, συναντήσεων και διδασκαλίας θα έχουν κυρίαρχο λόγο στο επόμενο χρονικό διάστημα, ελπίζοντας παρόλα αυτά ότι το επόμενο Συμπόσιο των Ομάδων Εργασίας στην Αλεξανδρούπολη θα μπορέσει να γίνει με τη φυσική μας παρουσία στις αρχές του καλοκαιριού. Ο Πρόεδρος και το νέο Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α. καλούν τις Ομάδες Εργασίας, τις Κλινικές Χειρουργικής Θώρακος και/ή Καρδιάς, καθώς και τα μέλη που επιθυμούν να οργανώσουν διαδικτυακές εκδηλώσεις να προχωρήσουν στη διοργάνωσή τους, έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση της Εταιρείας. Οι στόχοι που είχαν τεθεί από το προηγούμενο Δ.Σ. παραμένουν στην ατζέντα και του νέου Δ.Σ., ενώ στις άμεσες προτεραιότητες τίθεται επιπλέον η εκπαίδευση, με προσπάθεια δημιουργίας μιας «Ακαδημίας Χειρουργικής Θώρακα-Καρδιάς» καθολικής αποδοχής, με συμμετοχή όλων των φορέων εκπαίδευσης, υπό την εποπτεία της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.
     
Χριστόφορος Ν. Φορούλης