Νέα & Ανακοινώσεις

Αναβολή της 17ης Συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας Χειρουργικής Θώρακος ΕΕΘΚΑ

Αξιότιμο Προεδρείο της ΟΕΧΘ,
Αξιότιμα Μέλη της ΕΕΧΘΚΑ,

Είναι γνωστό ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την εξάπλωση του κορονοϊού, αποφεύγονται οι συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους. Επίσης, έχουν ανασταλεί όλες οι άδειες των συναδέλφων από τα Δημόσια Ιδρύματα.

Ως εκ τούτου, θα ήταν προτιμότερο η 17η συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας Χειρουργικής Θώρακα, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 21/03/2020 στην Κέρκυρα, να αναβληθεί.

Ελπίζοντας ότι οι καταστάσεις θα τροποποιηθούν προς το καλύτερο και το επίπεδο συναγερμού θα πέσει (από υψηλό), έχουμε χρόνο στο άμεσο μέλλον για να πραγματοποιήσετε τη συνεδρίαση σας.

Αποτελώντας ένα πολύ δραστήριο κομμάτι της εταιρείας μας, ως Ομάδα Εργασίας Χειρουργικής Θώρακα, είμαστε σίγουροι ότι θα έχετε την ίδια επιτυχία σε ότι κι αν διοργανώσετε στο μέλλον.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας
Χριστόφορος Κωτούλας                 Γεώργιος Αθανασιάδης