Νέα & Ανακοινώσεις

Ημερίδα Χειρουργική Ρίζας Αορτής

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος, Καρδίας & Αγγείων, επιλέξαμε ένα ακόμη πεδίο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σειρά τεχνικών αντιμετώπισης των παθήσεων που περιλαμβάνει.

Αναφερόμαστε στις παθολογίες της ρίζας της αορτής, η οποία αποτελεί ένα κομβικό σημείο μεταξύ της αριστερής κοιλίας και της συστηματικής κυκλοφορίας.Πλείστα όσα ανατομικά στοιχεία εμπλέκονται στην ομαλή λειτουργία της αορτικής ρίζας και ως εκ τούτου ποικίλες είναι και οι χειρουργικές προσπελάσεις, από τις γνωστές κλασσικές έως τις σύγχρονες. ​

Link 1: Παρουσιάσεις on demand

Link 2: Workshops

  • Τοποθέτηση δακτυλίου Haart 300
  • Χρήση συσκευής COR-KNOT

 

Διακεκριμένοι ομιλητές ανέλυσαν την παθοφυσιολογία της ρίζας της αορτής, τις τεχνικές αντιμετώπισης και τις νεότερες εξελίξεις. Παράλληλα, έμπειροι χειρουργοί, υποδείξαν το τρόπο τοποθέτησης του νέου αορτικού δακτυλίου Haart 300, καθώς και την χρήση της COR-KNOT συσκευής σε δύο ξεχωριστά workshops.

Δείτε το πρόγραμμα