Νέα & Ανακοινώσεις

14η Συνεδρίαση Ομάδας Εργασίας Χειρουργικής Θώρακος

Μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, Ώρα 17:00

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ. Δ. Ε. Α.) Α. Π. Θ, Θεσσαλονίκη

Δείτε το πρόγραμμα