Νέα & Ανακοινώσεις

16η Συνεδρίαση Ομάδας Εργασίας Χειρουργικής Θώρακος ΕΕΧΘΚΑ

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 ώρα 10.
Ρόδος Amathus Beach Hotel Rhodes

Τελικό πρόγραμμα

Προεδρείο
Τσακιρίδης Κοσμάς
Τσαγκαρόπουλος Σωκράτης
Δεσιμόνας Νίκος