Νέα & Ανακοινώσεις

Ορισμός κωδικών ΚΕΝ για επεμβάσεις καρδιακών βαλβίδων ταχείας έκπτυξης και αντιμετώπισης ανευρυσμάτων ενδαγγειακά.

                                                                                                                                                                                                                                                      Αθήνα, 17 Απριλίου 2019
                                                                                                                                                                                                                                                         Αρ. Πρωτοκόλλου 955

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5557Β της 11/12/2018 ορίζεται «…η δημιουργία νέων Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (KEN): α) Για την επέμβαση αντιμετώπισης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής με ενδαυλική - ενδαγγειακή μέθοδο με ΜΔΝ: 5 ημέρες και κόστος 17.500 ευρώ και β) Για την επέμβαση καρδιακών βαλβίδων ταχείας έκπτυξης με ΜΔΝ: 6 ημέρες και κόστος 12.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά έχει εφαρμογή η υπ' αριθμ. Υ4α/οικ. 18051/ 27-3-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 946/Β'), όπως αυτή ισχύει».

Παρακαλούμε όπως μεταβληθεί η παράγραφος αυτή και προστεθεί εκτός της κοιλιακής αορτής και η έννοια της θωρακικής αορτής (αορτικό τόξο- κατιούσα αορτή) για να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις παθήσεων αορτής που σήμερα ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η ενδαγγειακή, εκτός των Endovascular Aortic Repair (EVAR) και να καλυφθούν και τα Thoracic Endovascular Aortic Repair (TEVAR).

Επιπρόσθετα, παρακαλούμε όπως οριστεί και κωδικός ΚΕΝ για να υπάρχει και πρακτική ισχύς.

 Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία,

 
Με εκτίμηση,

 Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

Χριστόφορος Κωτούλας                                     Γεώργιος Αθανασιάδης