Λοιπά Όργανα

Επαγγελματικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μπάκας Ανδρέας
Αντιπρόεδρος: Αθανασιάδη Καλλιόπη
Γραμματέας: Λαζόπουλος Γεώργιος
Μέλη: Ηλιόπουλος Δημήτριος (ex officio), Τόμος Περικλής (ex officio)

Συμβούλιο Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας

Πρόεδρος: Δουγένης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Δεσιμόνας Νικόλαος
Γραμματέας: Αργυρίου Μιχαήλ (ex officio)

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Γακίδης Ιωάννης
Τακτικά Μέλη: Λόζος Βασίλειος, Τσακιρίδης Κοσμάς

 

Επιτροπή Κρίσης Υποψήφιων Μελών

Πρόεδρος: Ηλιάδης Κοσμάς (ex officio)
Γραμματέας: Αργυρίου Μιχαήλ (ex officio)
Μέλος: Ηλιόπουλος Δημήτριος (ex officio)

 

Επιτροπή Εκπαίδευσης:

Πρόεδρος: Μικρούλης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Αντωνίτσης Πολυχρόνης
Γραμματέας: Καπετανάκης Εμμανουήλ