Λοιπά Όργανα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ε.Σ.)

Πρόεδρος: Δημήτρης Ηλιόπουλος

Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Μωραΐτης

Γραμματέας: Αθανάσιος Κλέωντας

Αναπληρωματικά Μέλη: Παναγιώτης Δεδεηλίας (ex officio), Κων/νος Περρέας (ex officio)

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.Η.Δ.)

Πρόεδρος: Δημήτριος Δουγένης

Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Πράπας

Γραμματέας: Γεώργιος Λαζόπουλος (ex officio, χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Τακτικά Μέλη: Γιώργος Καλαβρουζιώτης, Αθανάσιος Χέβας

Αναπληρωματικά Μέλη: Καλλιόπη Αθανασιάδη

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Εξ.Ε.)

Πρόεδρος: Νικόλαος Μπαλταγιάννης

Τακτικά Μέλη: Μιχάλης Αργυρίου, Πρόδρομος Αζαριάδης

Αναπληρωματικά Μέλη: Διονύσης Παυλόπουλος – Περικλής Τόμος

Ομότιμο Μέλος: Χρήστος Παπακωνσταντίνου

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ (Ε.Κ.Υ.Μ.)

Πρόεδρος: Χριστόφορος Φορούλης (ex officio)

Γραμματέας: Γεώργιος Λαζόπουλος (ex officio)

Σύμβουλος: Κων/νος Περρέας (ex officio)

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Επ.Ε.)

Πρόεδρος: Κυριάκος Αναστασιάδης (ex officio)

Αντιπρόεδρος: Παντελής Τσίπας  (ex officio)

Γραμματέας: Πολυχρόνης Αντωνίτσης

 

 

UEMS Thoracic Section: Ζήσης Χαράλαμπος, Φορούλης Χριστόφορος

UEMS CardioThoracic Section: Αγγουράς Δημήτριος, Δεδεηλίας Παναγιώτης

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Regent ESTS: Κλέωντας Αθανάσιος