Ομάδες Εργασίας

Ομάδα Εργασίας Εκπαίδευσης
Πρόεδρος: Μικρούλης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Αντωνίτσης Πολυχρόνης
Γραμματέας: Καπετανάκης Εμμανουήλ

 

Ομάδα Εργασίας Χειρουργικής Θώρακος
Πρόεδρος: Κωλέτσης Ευστράτιος
Αντιπρόεδρος: Τσαγκαρόπουλος Σωκράτης
Γραμματέας: Λιούμπας Δημήτριος

 

Ομάδα Εργασίας Καρδιοχειρουργικής Ενηλίκων
Πρόεδρος: Ανδρουτσοπούλου Βασιλική
Αντιπρόεδρος: Καραπαναγιωτίδης Γεώργιος
Γραμματέας: Σαμιώτης Ηλίας

 

Ομάδα Εργασίας Παιδοκαρδιοχειρουργικής
Πρόεδρος: Σαρρής Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Καλλικούρδης Αντώνιος
Γραμματέας: Μπόμπος Δημήτριος

 

Ομάδα Εργασίας Νέων Τεχνολογιών
Πρόεδρος: Αργυρίου Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος: Παττακός Γρηγόριος
Γραμματέας: Μάλλιος Δημήτριος