Διοικητικό Συμβούλιο

Κοσμάς Ηλιάδης

Κοσμάς Ηλιάδης

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Αθανασιάδης

Γεώργιος Αθανασιάδης

Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Αργυρίου

Μιχάλης Αργυρίου

Ειδ. Γραμματέας

Περικλής Τόμος

Περικλής Τόμος

Σύμβουλος

Αντωνέλλα Κουτέλα

Αντωνέλλα Κουτέλα

Εκπρόσωπος Δόκιμων Μελών στο Δ.Σ